น้ำยากัดตะกรัน Aero Dynamic Be lost Scale

Last updated: 2020-04-21  |  713 จำนวนผู้เข้าชม  | 

น้ำยากัดตะกรัน Aero Dynamic Be lost Scale

น้ำยาล้างตะกรัน จำเป็นต่ออะไรบ้างในภาคอุตสาหกรรม

กระบวนการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม คือกระบวนการทำงานที่ต้องดำเนินการในปริมาณครั้งละมาก ๆ และต้องการความรวดเร็วเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย และต้องการประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าเครื่องมือเครื่องจักรตามครัวเรือนเป็นอย่างมาก ซึ่งหากเกิดคราบตะกรันในปริมาณมาก ๆ ภายในเครื่องมือเครื่องจักรต่าง ๆ ก็จะมีโอกาสลดประสิทธิภาพการทำงานต่าง ๆ ได้ เพราะของเหลวจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งเป็นเครื่องมือเครื่องจักรที่ต้องการเปลี่ยนผ่านอุณหภูมิ คราบตะกรันต่าง ๆ ก็จะมาขัดขวางไม่ให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองพลังงานโดยใช้เหตุ เกิดเป็นความจำเป็นที่จะต้องนำ น้ำยาล้างตะกรัน มาใช้งาน ซึ่งเครื่องมือเครื่องจักรที่ควรนำ น้ำยาล้างตะกรัน มาใช้งานนั้นมีดังนี้

ระบบหล่อเย็น ระบบหล่อเย็นมีความจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการทำงานของเครื่องมือเครื่องจักรหลายชนิดนั้นมักมีความร้อนเกิดขึ้น เมื่อสะสมไปนาน ๆ ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำน้ำมาผ่านระบบหล่อเย็นเพื่อลดความร้อนดังกล่าว แต่เมื่อใช่งานไปนาน ๆ ระบบหล่อเย็นก็จะเต็มไปด้วยคราบตะกรันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ทำให้ประสิทธิภาพการลดความเย็นลดลงไปเรื่อย ๆ จำเป็นต้องใช้ น้ำยาล้างตะกรัน มาแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
เครื่อง Boiler เป็นเครื่องจักรที่ใช้สร้างพลังงานความร้อนในอุตสาหกรรมชนิดต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นความร้อนที่ใช้ในการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ความร้อนในกระบวนการซักอบรีด ที่ในระดับอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้ในปริมาณมาก ๆ หรือในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ต้องใช้ความร้อนในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งภายใน Boiler จะเต็มไปด้วยน้ำเป็นปริมาณมหาศาล ทำให้เมื่อใช้งานไปนาน ๆ ก็มีโอกาสที่จะเกิดคราบตะกรันหนาจน Boiler ไม่สามารถผลิตไอน้ำได้ทันความต้องการในการใช้งาน จำเป็นต้องนำ น้ำยาล้างตะกรัน มาใช้ลดความตะกรันในเครื่อง Boiler ที่ยากต่อการเข้าถึงของมนุษย์และเครื่องมือชนิดอื่น ๆ
ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเกือบ ๆ ทุกประเภท และภายในน้ำเสียก็มักเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกชนิดต่าง ๆ จึงง่ายที่จะเกิดการตกค้างและกลายเป็นคราบตะกรันได้ง่าย จึงต้องนำ น้ำยาล้างตะกรัน มาใช้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพ
จึงอาจกล่าวได้ว่า น้ำยาล้างตะกรัน คือตัวช่วยที่สำคัญและจำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ช่วยให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย และไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็น อีกทั้งการใช้ น้ำยาล้างตะกรัน ยังเป็นวิธีการจัดการกับคราบตะกรันที่มีประสิทธิภาพ ไม่ต้องใช้แรงงานมาก และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าวิธีการอื่น ๆ เป็นอย่างมากPowered by MakeWebEasy.com